JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s. r. o.

JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s. r. o.

Advokátska kancelária

Pluhová 29
831 03 Bratislava
IČO: 36864242
DIČ: 2022864140

Informácie o kancelárii JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s. r. o.

Advokátska kancelária Bratislava

 

JUDr. Vladimíra Klučková poskytuje právne služby s dôrazom na kvalitu, poskytovanie služieb v čo najkratších termínoch a zachovanie individuálneho prístupu. Advokátna kancelária ponúká právne konzultácie, právne zastúpenie aj dlhodobú spoluprácu. Kancelária sa zaoberá najmä na občianskym a obchodným právom.

 

Občianske právo:

 • právo bytov a nebytových priestorov - nájomné a podnájomné zmluvy, výpovede zmlúv
 • komplexný právny servis pri prevode nehnuteľností a bytov
 • zastupovania pred katastrálnym úradom
 • prevody členských práv v bytových družstvách
 • susedské spory, spory v rámci spoločenstva vlastníkov jednotiek
 • spoluvlastnícke záležitosti a spory
 • občianskoprávne zmluvy - kúpna, darovacia, o dielo, o pôžičke, sprostredkovateľská, nájom, podnájom
 • riešenie sporov pri porušení týchto zmlúv mimosúdnou aj súdnou cestou
 • zastupovanie pred súdmi

 

Obchodné právo:

 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev, vykonávanie zmien, vrátane rokovaní s notárom a zastupovanie pred živnostenským úradom a obchodným registrom
 • spísanie stanov obchodných spoločností a družstiev 
 • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností 
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
 • vedenie obchodných sporov 
 • právne rozbory obchodných zmlúv
 • zastupovanie pred súdmi

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Vladimíra Klučková - advokátka

Pluhová 29 

831 03 Bratislava 

Mobilný telefón: 0903/ 443 585

Email: kluckova@kluckova.sk

Kde nás nájdete?